Laakhaven

Verheeskade/Neherkade, Den Haag

Transformatie en grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling van een voormalig bedrijfsgebouw aan de Verheeskade/Neherkade naar een wooncomplex bestaande uit een stedelijke plint met laagbouwtorens en een hoogbouw toren met totaal circa 1.400 woningen.

Lakenveld Investment Group ontwikkelt hiervan ruim 800 woningen in het segment starterswoningen (Tiny-Urban-Lofts), vrije sector (midden) huurwoningen en sociale woningbouw met een commerciële plint van circa 2.800m2 en onderliggende parkeergarage.

De totale ontwikkeling van LIG bedraagt circa 70.000m2 BVO en 180 parkeerplaatsen in de onderliggende parkeergarage en op het parkeerdek. In het complex zijn voorzieningen getroffen voor elektrische deelauto’s en elektrische fietsen conform het mobiliteitsplan zoals uitgewerkt in overleg met de gemeente Den Haag. Voor de eindbelegging zijn gesprekken opgestart met institutionele beleggers.

Constructeur: Van der Vorm Engineering

Bekijk hier het persbericht

Deze ontwikkeling is in samenwerking met:

CORES Development  

Ontwerp:

OPL Architecten